Strona główna

Zapraszamy do naszego przedszkola!

Wszystkich rodziców, którzy pragną, aby ich dziecko mając zapewnione poczucie bezpieczeństwa wkraczało w samodzielność, twórczo i atrakcyjnie spędzało czas, rozwijało swoje zainteresowania oraz było doskonale przygotowane do podjęcia nauki
w szkole!

„Słoneczko” to przedszkole o profilu
edukacyjno – językowo – artystycznym.

Nasza placówka to nowoczesne, świetnie wyposażone przedszkole stwarzające warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez zabawę, działalność manualną,
konstrukcyjną, artystyczną, naukę i ruch.

Bardzo ważną kwestią jest dla nas bezpieczeństwo dzieci i komfort rodziców. Dlatego też nasze przedszkole wyposażone jest w kamery wysokiej rozdzielczości i domofony, uniemożliwiające wyjście dziecka bez pomocy osoby dorosłej. Przestrzenne
sale dydaktyczne są na bieżąco monitorowane.

Pomieszczenia zostały specjalnie wyposażone pod kątem prawidłowego rozwoju emocjonalnego i fizycznego dzieci. Każde dziecko pomimo różnic w tempie rozwoju, pomimo różnic środowiska w jakim się dotychczas wychowywało, pomimo różnic indywidualnych, znajdzie u nas coś dla siebie, coś co je zaciekawi, coś co sprawi, że poczuje się jak
w domu. Zapewniamy serdeczną, troskliwą opiekę, indywidualne podejście do każdego
dziecka, ciepłą i rodzinną atmosferę.

Wizją przedszkola jest tworzenie różnorodnych możliwości obcowania dziecka ze światem sztuki po to, by dostarczyć mu przeżyć i wzruszeń. Elementy te sprzyjają rozwijaniu twórczej postawy dziecka oraz bardzo dobremu przygotowaniu go do podjęcia nauki w szkole podstawowej.