Specjaliści

W naszym przedszkolu w ramach zajęć profilaktycznych zapewniamy dzieciom opiekę specjalistów

  •  logopedy,
  •  terapeuty ręki,
  •  trenera grafomotoryki,
  •  terapeuty pedagogicznego
  •  arteterapeuty,
  •  oligifrenopedagoga.

Wszyscy specjaliści bardzo aktywnie współpracują z nauczycielami przedszkola, chcąc zapewnić naszym przedszkolakom edukację i opiekę na najwyższym poziomie.
Dzięki temu dajemy wszystkim dzieciom takie same szanse edukacyjne.
Bardzo dużym wsparciem merytorycznym i metodycznym dla nas jest współpraca
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lubinie.