Aktualności Przedszkola Słoneczko przy ul. Budowniczych LGOM

Wielkanocna paczka dla Kresowiaka od Strażaka

Drodzy Rodzice!

Nasze przedszkole dołączyło do akcji

“Wielkanocna Paczka dla Kresowiaka od Strażaka”.

Celem akcji jest zbiórka głównie:
– żywności długoterminowej (min. 6 miesięcy ważności):
makaron, cukier, ryż, konserwy, przyprawy, mąka,
zupy w proszku, sól, sosy w proszku, olej;
– środków czystości: płyn do mycia naczyń, proszki do prania;
– środków higieny osobistej: mydło, szampon dla dzieci,
szampon dla dorosłych,gąbki, ubrania dla dzieci i dorosłych, obuwie.
Wszystko zostanie dostarczone do naszych rodaków Kresowiaków.
Zachęcamy wszystkich rodziców i dzieci do przyłączenia się do akcji
oraz do pomocy tym, którzy naszego wsparcia i pomocy potrzebują,
szczególnie w tym ciężkimi i trudnym czasie!! ❤

W naszym przedszkolu akcja potrwa od 1 do 12 marca!

OSP GRS Strażacy Wspólnie przeciw Białaczce

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE “SŁONECZKO”
Prowadzi zapisy dzieci w wieku 2.5 do 6 lat,  oraz dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od 3 do 8 lat na rok szkolny 2021/2022.

Drodzy Rodzice!

Jeśli chcecie, aby Wasze dziecko twórczo i atrakcyjnie spędzało czas, rozwijało swoje zainteresowania oraz było doskonale przygotowane do podjęcia nauki w szkole,
zapraszamy do naszego przedszkola!!!

Od 01.03.2021r. rozpoczynamy rekrutację

na rok szkolny 2021/2022.

niskie czesne
– wykwalifikowana kadra dydaktyczna i terapeutyczna,
– godziny otwarcia: 6:30-17:00
*dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zwolnione są
z wszelkich opłat.

Oferujemy:

 • Opiekę i edukację w miłej, przyjaznej, domowej atmosferze
 • Doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • Zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową MEN
 • Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 6-latków (zerówka)
 • Nowoczesne metody pracy z dziećmi
 • Opiekę nad dziećmi przez cały rok kalendarzowy
 • Przestronne, nowoczesne sale dydaktyczne
 • Profesjonalną opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi
  ( autyzm, Zespół Downa, afazja)
 • Bogaty wachlarz zajęć dodatkowych:
   • zajęcia z języka angielskiego
   • zajęcia z języka hiszpańskiego
   • zajęcia taneczno-rozwojowe
   • zajęcia logopedyczne
   • zajęcia logorytmiczne
   • zajęcia plastyczno-manualne
   • zajęcia przyrodnicze w terenie
   • zajęcia matematyczne
   • zajęcia logorytmiczne
   • zajęcia z robotyki
   • dogoterapię
   • teatrzyki, koncerty muzyczne
   • warsztaty artystyczne

Zapewniamy:

 • Zajęcia z psychologiem
 • Zajęcia z pedagogiem
 • Zajęcia z neurologopedą
 • Zajęcia z terapeutą integracji sensorycznej
 • Zajęcia z surdopedagogiem
 • Zajęcia z tyflopedagogiem
 • trening umiejętności społecznych

Szczegółowe informacje dostępne bezpośrednio w naszej placówce
przy ul. Budowniczych LGOM 61j,k w Lubinie,
na stronie internetowej sloneczkolubin.pl  , Fb
lub pod numerami telefonu
  695-874-063, 601-302-052

Marzec

Dnia 04.03.2021r. (czwartek)o godz. 9:15
odbędą się warsztaty pt.:
„Akademia małego programisty”.
Po warsztatach odbędzie się sesja zdjęciowa
w mundurze z orkiestry górniczej.
Zakup zdjęć będzie dobrowolny.

……………………………………………………………….

Dnia 08.03.2021 r. (poniedziałek)
 będziemy obchodzić
Dzień Kobiet.

…………………………………………………………………

Dnia 17.03.2021r.(środa) o godz.12:30
odbędzie się teatrzyk edukacyjny pt.:
„Baśń Wielkanocna. Rzeżuchowy skarb ”
przygotowany przez Teatr Amuzado z Krakowa.
Prosimy Rodziców, aby tego dnia odbierali
dzieci po godzinie 14:00.

………………………………………………………………………..

Dnia 22.03.2021r. (poniedziałek) o godz. 9:30
odbędzie się przedstawienie wiosenne
z udziałem dzieci z grupy Poszukiwacze skarbów.
Od godz.14:00 odbędzie się kiermasz ozdób wielkanocnych.
Dochód zostanie przekazany na szczytny cel.

………………………………………………………………………..

Dnia 23.03.2021r. (wtorek) o godz. 9:30
odbędzie się przedstawienie wiosenne
z udziałem dzieci z grupy Tuptusie.
Od godz.14:00 odbędzie się kiermasz ozdób wielkanocnych.
Dochód zostanie przekazany na szczytny cel.

………………………………………………………………………..

Dnia 24.03.2021r. (środa) o godz. 9:30
odbędzie się przedstawienie wiosenne
z udziałem dzieci z grupy Odkrywcy.
Od godz.14:00 odbędzie się kiermasz ozdób wielkanocnych.
Dochód zostanie przekazany na szczytny cel.

………………………………………………………………………..

Dnia 25.03.2021r. (czwartek) o godz. 9:30
odbędzie się przedstawienie wiosenne
z udziałem dzieci z grupy Zdobywcy.
Od godz.14:00 odbędzie się kiermasz ozdób wielkanocnych.
Dochód zostanie przekazany na szczytny cel.

………………………………………………………………………..

Dnia 26.03.2021r.(piątek) o godz.12:15,
z okazji „Międzynarodowego Dnia Teatru”,
odbędzie się teatrzyk edukacyjny
pt.: „Calineczka ”
przygotowany przez Studio Teatralne Krak-Art z Krakowa.

Konkurs na ozdobę wielkanocną

Drogie Przedszkolaki!

Z wielką radością zapraszamy Was do udziału w konkursie
na ozdobę wielkanocną!

Regulamin

1.PRZEPISY OGÓLNE

1.1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie ozdoby wielkanocnej, która formą
i materiałem użytym do jej wykończenia nawiąże do tradycji własnoręcznego przygotowania ozdób przy użyciu naturalnych materiałów: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, krepa, wstążka, wydmuszki, bibuła itd.

1.2. Celem konkursu jest:

1) Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;

2) Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia ozdób w obrzędowości ludowej;

3) Stworzenie okazji do zaprezentowanie przez dzieci własnych pomysłów
i technik wykonania ozdób wielkanocnych oraz form jej zdobienia;

4) Rozbudzanie inwencji twórczej;

5) Integracja dzieci i rodziców.

2. ZASADY KONKURSU

2.1. Ozdoby do konkursu mogą zgłaszać dzieci uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Lubinie.

2.2. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

2.3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa
w terminie do 12 marca 2021r.

2.4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 marca 2021r.

2.5. Prace dopuszczone do udziału w konkursie zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Przedszkola.

2.6. Oceny prac dokona jury powołane przez Przedszkole. Komisja Konkursowa oceniając ozdoby będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

1) różnorodność użytych materiałów tworzących ozdoby,

2) tradycyjne techniki tworzenia motywów tworzących ozdoby,

3) walory estetyczne (kompozycja, dobór barw, architektura bryły),

4) nawiązanie do tradycyjnych ozdób  wielkanocnych,

5) zgodność z tematem,

6) samodzielność.

Decyzje jury będą ostateczne.

2.7. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

2.8. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności: gotowe ozdoby, wykonane ze sztucznych gotowych materiałów i elementów ozdobnych,

2.9. Prace powinny być oznaczone metryczką mocno przytwierdzoną do ozdoby z imieniem i nazwiskiem dziecka, wiekiem i nazwą grupy.

3. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

3.1. W konkursie zostaną przyznane dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu w 2 kategoriach wiekowych (2,5-4 lata i 5-6 lat). 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

4.2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

4.3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora a wszelkie decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.

 

Zapraszamy !

Ważna informacja!

Drodzy Rodzice!
Informujemy, że od dnia  08.02.2021r. (poniedziałek)
Rodzice wraz z dziećmi będą mogli wejść do strefy dla rodziców (szatnia),
zachowując wszelkie środki ostrożności (maseczka, rękawiczki
lub dezynfekcja rąk, odpowiedni dystans społeczny).
W przedszkolu w jednym czasie może przebywać troje opiekunów z dziećmi.
Prosimy aby ograniczyć czas przebywania w przedszkolu do minimum.

Rekrutacja 2021/2022 dla dzieci uczęszczających do przedszkola

Drodzy Rodzice!
Informujemy, że od dnia 01.02.2021r. (poniedziałek)
istnieje możliwość podpisania umowy o sprawowanie opieki nad dzieckiem
na rok szkolny 2021/2022 dla dzieci
uczęszczających do naszego przedszkola.
Rodziców zainteresowanych przedłużeniem umowy na rok szkolny 2021/2022
prosimy o zgłaszanie się do wychowawców grup
do dnia 29.02.2021 r.

Luty

Dnia 01.02.2021r.(poniedziałek) o godz. 9:15
odbędzie się teatrzyk edukacyjny pt.:
„Witaminki i jarzynki – zasady zdrowego odżywiania”
przygotowany przez Teatr Amuzado z Krakowa.

———————————————————–

Przypominamy, dnia 05.02.2021r.(piątek) o godz. 9:00
rozpocznie się w przedszkolu bal karnawałowy.
Prosimy aby dzieci przyszły do przedszkola przebrane
w stroje na bal.

———————————————————–

Dnia 10.02.2021r. (środa) o godz. 13:30
odbędzie się kukiełkowy teatrzyk online pt.: „Królowa śniegu”
przygotowany przez Teatr „Forma” z Białegostoku.
Prosimy rodziców, aby tego dnia odbierali dzieci po godzinie 14:30.
Dzieci nieobecne w przedszkolu  mogą obejrzeć teatrzyk
już dzisiaj pod wskazanym linkiem:

https://youtu.be/e5P50VfjRGU.

———————————————————–

Dnia 22.02.2021r. (poniedziałek) o godz. 9:00
odbędzie się interaktywny teatrzyk online pt.:
„Alicja w krainie czarów”
przygotowany przez Katolicki Teatr Edukacji z Krakowa.

Bal karnawałowy

Dnia 05.02.2021r.(piątek) o godz. 9:00
odbędzie się w przedszkolu bal karnawałowy.
Zapraszamy do wspólnej zabawy wróżki, księżniczki, rycerzy i kowbojów.
Prosimy aby dzieci przyszły do przedszkola przebrane
w stroje na bal.