Aktualności Przedszkola Słoneczko przy ul. Budowniczych LGOM

Dzień otwarty

Dnia 25.05.2024r.(sobota) w godzinach 09.00-12:00
odbędzie się dzień otwarty w naszym przedszkolu.
Zapraszamy Rodziców wraz z dziećmi,
które dołączą do grona naszych przedszkolaków,
do odwiedzenia naszej placówki i wspólnej zabawy.

Maj

Drodzy rodzice!
Informujemy, że dnia
02.05.2024r. (czwartek)
przedszkole będzie nieczynne.


Dnia 06.05.2024 (poniedziałek)
o godz. 09:30 odbędzie się
teatrzyk edukacyjny pt.: „Kopciuszek”
przygotowany przez
Teatr Sceny Edukacji i Rozrywki
z Zielonej Góry.


Dnia 08.05.2024r. (środa) o godz.14:10
w ramach cyklicznych spotkań
„W krainie Pani Muzyki” odbędzie się koncert
pt.: „O klarnecie, który szukał przyjaciół
w hebanowym lesie”, przygotowany przez
Lubuskie Biuro Koncertowe „Orfeusz”.


Dnia 09.05.2024r. (czwartek)
odbędą się zajęcia sensoplastyczne w grupie Wiosna.
Prosimy Rodziców aby tego dnia dostosowali ubranie
dzieci do zajęć oraz zapewnili odzież na przebranie,
jeśli zajdzie taka potrzeba.


Dnia 14.05.2024r. (wtorek) o godz. 9:30
z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka
odbędzie się wyjście wszystkich grup przedszkolnych
na ul. Krupińskiego (przy garażach), na spotkanie ze strażakami
z Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie.
Śniadanie tego dnia odbędzie się o godz. 8:00.


Dnia 14.05.2024r. (wtorek)
o godz. 15:00 odbędzie się
Dzień Rodziny przygotowany
przez dzieci z grupy Zima.
Serdecznie zapraszamy
Rodziców do wspólnej zabawy.


Dnia 15.05.2024r. (środa)
o godz. 15:00 odbędzie się
Dzień Rodziny przygotowany
przez dzieci z grupy Lato.
Serdecznie zapraszamy
Rodziców do wspólnej zabawy.


Dnia 16.05.2024r. (czwartek)
o godz. 15:00 odbędzie się
Dzień Rodziny przygotowany
przez dzieci z grupy Jesień.
Serdecznie zapraszamy
Rodziców do wspólnej zabawy.


Dnia 17.05.2024r. (piątek)
o godz. 15.00 odbędzie się
Dzień Rodziny przygotowany
przez dzieci z grupy Wiosna.
Serdecznie zapraszamy
Rodziców do wspólnej zabawy.


Dnia 20.05.2024 (poniedziałek)
będziemy obchodzić
Światowy Dzień Pszczół.


Dnia 22.05.2024r. (środa) o godz. 8:30
odbędzie się wyjście grup Lato, Jesień i Zima
do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Lubinie. Prosimy o przyprowadzenie dzieci do godz. 7.30.
Prosimy o punktualność oraz dostosowanie ubioru dzieci do warunków pogodowych.


Dnia 29.05.2024r. (środa) o godz. 9:00
odbędzie się wyjście dzieci z grupy Lato na piknik.
Prosimy, aby dzieci były zaopatrzone w plecak
z małą butelką wody, nakrycie głowy, posmarowane kremem z filtrem.
Prosimy o przyprowadzenie dzieci do godz. 8:00
oraz dostosowanie ubioru dzieci do warunków pogodowych.


Drodzy Rodzice!
Informujemy, że w związku z uroczystością Bożego Ciała
w dniach 30-31.05.2024r. (czwartek i piątek)
przedszkole będzie nieczynne.

Kwiecień

Dnia 03.04.2024r. (środa) będziemy wspominać
„Światowy dzień świadomości autyzmu”.
Prosimy aby tego dnia dzieci miały ubrany
jeden element swojej garderoby
w niebieskim kolorze.


Dnia 04.04.2024r. (czwartek)
z okazji „Międzynarodowego Dnia Teatru”
odbędzie się teatrzyk pt. „Świnki trzy”,
wykonany przez pracowników przedszkola.


Dnia 05.04.2024r. (piątek) będziemy obchodzić
Światowy dzień służby zdrowia.


Dnia 16.04.2024r. (wtorek) o godz. 10:00 odbędzie się
lalkowy teatrzyk edukacyjny pt.: „Przygody misia Urwisia”,
przygotowany przez Teatr Akuku z Legnicy.


Dnia 17.04.2024r. (środa) o godz. 15:30
odbędzie się zebranie z rodzicami w grupach: Wiosna i Jesień.
Porządek zebrania:
– omówienie arkuszy obserwacji, gotowości szkolnej
oraz osiągnięć podopiecznych
po półrocznej pracy indywidualnej,
– sprawy różne.


Dnia 18.04.2024r. (czwartek) o godz.15:30
odbędzie się zebranie z rodzicami w grupach: Zima i Lato.
Porządek zebrania:
– omówienie arkuszy obserwacji
oraz osiągnięć podopiecznych po półrocznej
pracy indywidualnej,
– sprawy różne.


Dnia 19.04.2024r.(piątek)
odbędą się zajęcia sensoplastyczne
w grupie Wiosna. Prosimy Rodziców aby tego dnia
dostosowali ubranie dzieci do zajęć oraz zapewnili
odzież na przebranie, jeśli zajdzie taka potrzeba.


Dnia 19.04.2024r. (piątek) będziemy obchodzić
Światowy dzień Ziemi.


Dnia 23.04.2024r. (wtorek) będziemy obchodzić
Międzynarodowy dzień książki.


Dnia 23.04.2024r. (wtorek) o godz. 9:30, w ramach
Światowego dnia książki, odbędzie się wyjście dzieci
z grupy Wiosna do Biblioteki pedagogicznej
przy ul. Marii Konopnickiej 5. Prosimy o dostosowanie
ubioru dzieci do warunków  pogodowych.


Dnia 24.04.2024r. (środa) o godz. 11:00, w ramach
Światowego dnia książki, odbędzie się wyjście dzieci
z grupy Jesień do Biblioteki pedagogicznej
przy ul. Marii Konopnickiej 5. Prosimy o dostosowanie
ubioru dzieci do warunków  pogodowych.


Dnia 23.04.2024r. (wtorek)
o godz.14:10 w ramach cyklicznych spotkań
„W krainie Pani Muzyki” odbędzie się koncert
pt:„Muzyczne opowieści – Legenda o Liczyrzepie”,
przygotowany przez Lubuskie Biuro Koncertowe „Orfeusz”.


Dnia 26.04.2024r. (piątek)
o godz. 11:30 odbędzie się wiosenna sesja zdjęciowa.
Prosimy aby dzieci przyszły ubrane na kolorowo.
Zakup zdjęć będzie dobrowolny. W tym dniu zostaną
także wykonane zdjęcia w grupie Jesień
do tablo tegorocznych absolwentów.

Prosimy aby tego dnia absolwenci przyszli ubrani na galowo.


Dnia 29.04.2024r. (poniedziałek) będziemy obchodzić
Międzynarodowy dzień tańca.

Życzenia Wielkanocne

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Państwu
najlepsze życzenia.
Niech ten wyjątkowy czas będzie okazją do zadumy
i wyciszenia oraz sprzyja rodzinnym spotkaniom w miłej,
świątecznej i radosnej atmosferze.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
oraz Dzieci z Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko”.

Konkurs na najpiękniejszą palmę

Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie na najpiękniejszą palmę wielkanocną!

Regulamin konkursu

 1. PRZEPISY OGÓLNE

1.1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie palmy wielkanocnej, która formą i materiałem użytym do jej wykończenia nawiąże do tradycji własnoręcznie wykonywanych palm przy użyciu naturalnych materiałów: np. bukszpan, bazie, suche kwiaty, krepa, wstążka, bibuła itd.

1.2. Celem konkursu jest:
1) Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
2) Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia ozdób w obrzędowości ludowej;
3) Stworzenie okazji do zaprezentowanie przez dzieci własnych pomysłów
i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia;
4) Rozbudzanie inwencji twórczej;
5) Integracja dzieci i rodziców.

 1. ZASADY KONKURSU

2.1. Palmy do konkursu mogą zgłaszać dzieci uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Lubinie.
2.2. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
2.3.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przyniesienie wykonanej palmy
w terminie do 22 marca 2024r.
2.4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 marca 2024r.
2.5. Prace dopuszczone do udziału w konkursie zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Przedszkola.
2.6. Oceny prac dokona jury powołane przez Przedszkole. Komisja Konkursowa oceniając palmy wielkanocne będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
1) różnorodność użytych materiałów tworzących palmę,
2) tradycyjne techniki tworzenia motywów,
3) walory estetyczne (kompozycja, dobór barw, architektura bryły),
4) nawiązanie do tradycyjnych palm wielkanocnych,
5) zgodność z tematem,
6) samodzielność.
Decyzje jury będą ostateczne.
2.7. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
2.8. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności: gotowe palmy, wykonane ze sztucznych gotowych materiałów i elementów ozdobnych,
2.9. Prace powinny być oznaczone metryczką mocno przytwierdzoną do ozdoby
z imieniem i nazwiskiem dziecka, wiekiem i nazwą grupy.

III. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

3.1. W konkursie zostaną przyznane dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu w 2 kategoriach wiekowych (2,5-4 lata i 5-6 lat).

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
4.2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
4.3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora a wszelkie decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.

Marzec

Dnia 01.03.2024r.(piątek) o godz. 10:00
odbędzie się lalkowy teatrzyk edukacyjny pt.:
„Przygody Arabelli i Juliana”, przygotowany przez
Teatr Akuku z Legnicy.


Dnia 08.03.2024 r. (piątek) będziemy obchodzić
Dzień Kobiet.


Dnia 08.03.2024r. (piątek) w godz 11:00-12:30,
dla grup Jesień i Zima odbędą się warsztaty artystyczne
pt.: ,,Żelowe świece”.


Dnia 11.03.2024.(poniedziałek) ogłaszamy konkurs plastyczny
na palmę wielkanocną. Szczegóły konkursu niebawem
w oddzielnym poście.


Dnia 15.03.2024r. (piątek) w godz 11:00-12:30,
dla grup Wiosna i Lato odbędą się warsztaty artystyczne
pt.: ,,Żelowe świece”.


Dnia 18.03.2024 (poniedziałek) o godz. 15:00
odbędzie się przedstawienie wiosenne
przygotowane przez dzieci z grupy Wiosna, połączone
z kiermaszem świątecznym.


Dnia 19.03.2024r. (wtorek) o godz.15:00
odbędzie się przedstawienie wiosenne
przygotowane przez dzieci z grupy Lato, połączone
z kiermaszem świątecznym.


Dnia 20.03.2024r. (środa) o godz.15:00
odbędzie się przedstawienie wiosenne
przygotowane przez dzieci z grupy Zima połączone
z kiermaszem świątecznym.


Dnia 21.03.2024r. (czwartek) o godz.15:00
odbędzie się przedstawienie wiosenne
przygotowane przez dzieci z grupy Jesień połączone
z kiermaszem świątecznym.


Dnia 21.03.2024r. (czwartek) będziemy obchodzić
„Światowy dzień Zespołu Downa. Dzień kolorowej skarpetki”.
Prosimy aby tego dnia dzieci miały ubrane skarpetki nie do pary.


Dnia 22.03.2024r. (piątek) o godz. 9:30
odbędzie się wspólne wyjście, aby pożegnać Zimę a powitać Wiosnę.
Prosimy aby tego dnia dzieci przyszły kolorowo ubrane
oraz przyniosły wiosenny kwiatek wykonany z Rodzicami w domu.


Dnia 26.03.2024.(wtorek) nastąpi rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego na palmę wielkanocną
oraz nagrodzenie laureatów.


Dnia 26.03.2024r. (wtorek) o godz.14:00
w ramach cyklicznych spotkań „W krainie Pani Muzyki”
odbędzie się koncert pt: „Tam, gdzie panowie chodzą
w „spódniczkach”,
przygotowany przez Lubuskie Biuro Koncertowe „Orfeusz”.
Prosimy, aby tego dnia Rodzice odbierali dzieci po godz. 14:45.


Dnia 27.03.2024r. (środa) będziemy obchodzić
„Międzynarodowy Dzień Teatru”.
Tego dnia odbędzie się teatrzyk – niespodzianka,
wykonany przez pracowników przedszkola.


Drodzy Rodzice!
Informujemy, że dnia 29.03.2024r.
w Wielki Piątek,
przedszkole będzie nieczynne.

Rekrutacja 2024/2025

Prowadzi zapisy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
na rok szkolny 2024/2025

  Drodzy Rodzice!

Czy chcecie, aby Wasze dziecko twórczo i atrakcyjnie spędzało czas, rozwijało swoje zainteresowania oraz było doskonale przygotowane do podjęcia nauki w szkole? Zapraszamy do naszego przedszkola!!!

Od 19.02.2024r. (poniedziałek) rozpoczynamy rekrutację
na rok szkolny 2024/2025. 

Koszt pobytu w przedszkolu:
– opłata wpisowa 200 zł.
– czesne 450 zł.
– dzienne wyżywienie 15 zł. i  17 zł. specjalna.

Zapewniamy:

 • Opiekę i edukację w miłej, przyjaznej atmosferze
 • Doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • Zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową MEN
 • Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 6-latków (zerówka)
 • Zajęcia z języka angielskiego i hiszpańskiego, robotyki,
  taneczno-rozwojowe, jogi, zumby, sensoplastyki
 • Warsztaty, koncerty, teatrzyki
 • Nowoczesne metody pracy z dziećmi
 • Opiekę nad dziećmi przez cały rok kalendarzowy
 • Zajęcia z terapeutami: neurologopedą, logopedą, terapeutą ręki, trenerem grafomotoryki, terapeutą pedagogicznym, arteterapeutą, pedagogiem specjalnym, fizjoterapeutą, terapeutą SI i WWRD 

  * istnieje możliwość przyjęcia dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w placówce przy ul. Budowniczych LGOM 61 j

Szczegółowe informacje dostępne
bezpośrednio w naszej placówce przy ulicy Budowniczych LGOM 61 j
na stronie internetowej www.sloneczkolubin.pl, Fb
lub pod numerami telefonu

693-196-256, 519-128-988,
695-874-063

Akcja ,,Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

Drodzy Rodzice!
Dnia  01.02.2024r. (czwartek)
 rozpoczynamy ogólnopolską akcję ekologiczną pt.:
“Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
W pierwszym holu przedszkola będzie ustawiony pojemnik,
do którego przynosimy małogabarytowe sprzęty elektroniczne i elektryczne
(baterie, zegarki, laptopy, suszarki do włosów, żelazka, młynki do kawy,
urządzenia do strzyżenia włosów, golenia, mycia     zębów, sprzęt wideo itp.).
Zbiórka potrwa do dnia 14.02.2024r. (środa).

Luty

Dnia  01.02.2024r. (czwartek) rozpoczynamy ogólnopolską
akcję ekologiczną pt.:
“Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
Szczegółowe informacje w oddzielnym poście.


Dnia 02.02.2024r. (piątek) o godz. 9:30 odbędą się
warsztaty górnicze pt.: ,,KGHM na wesoło”,
przygotowane przez Górników z Zakładu Wzbogacania Rud.


Dnia 08.02.2024r. (czwartek) będziemy obchodzić
„Tłusty czwartek”


Dnia 09.02.2024r. (piątek) będziemy obchodzić
„Dzień pizzy”.


Dnia 12.02.2024r.(poniedziałek) o godz. 11:00
rozpocznie się w przedszkolu bal karnawałowy.
Zapraszamy do wspólnej zabawy wszystkie wróżki, księżniczki, rycerzy i kowbojów.
Prosimy aby dzieci przyszły do przedszkola przebrane w stroje na bal.
Podczas balu będą wykonywane zdjęcia  dzieci w strojach karnawałowych.
Zakup zdjęć będzie dobrowolny.


Dnia 13.02.2024r. (wtorek) o godz.14:00
w ramach cyklicznych spotkań „W krainie Pani Muzyki”
odbędzie się koncert pt: „Baśń o Dwunastu Miesiącach”,
przygotowany przez Lubuskie Biuro Koncertowe „Orfeusz”.
Prosimy Rodziców, aby tego dnia odbierali dzieci
po godzinie 14:45.


Dnia 14.02.2024r. (czwartek)będziemy obchodzić
Dzień Św. Walentego czyli Walentynki.
Prosimy, aby tego dnia wszystkie dzieci były ubrane
w czerwone elementy swojej garderoby.


Dnia 16.02.2024r. (piątek) będziemy obchodzić
Dzień kota.


Dnia 16.02.2024r.(piątek) odbędą się
zajęcia sensoplastyczne  w grupie Wiosna.
Prosimy Rodziców aby tego dnia dostosowali ubranie dzieci
do zajęć oraz zapewnili odzież na przebranie,
jeśli zajdzie taka potrzeba.


Dnia 23.02.2024r. (piątek) będziemy obchodzić
Dzień dinozaura.


Dnia 23.02.2024r. (piątek) w godz 11:00-12:30
odbędą się warsztaty artystyczne.