Kształcenie specjalne

Nasze przedszkole wspiera dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwoju a także
ze spektrum autyzmu

 Jeżeli poszukują Państwo dla swojego dziecka bezpiecznego i przyjaznego miejsca,
gdzie wśród rówieśników mogłoby się uczyć i bawić, zapraszamy do naszego
przedszkola.

Nasze placówka wspiera dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
oraz opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (WWR).

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych podopiecznych w przedszkolu
organizowane są zajęcia z doświadczonymi specjalistami / terapeutami:

– psychologiem
– logopedą
– neurologopedą
– pedagogiem
– fizjoterapeutą
– terapeutą integracji sensorycznej
– terapeutą ręki
– trenerem umiejętności społecznych

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!