Kształcenie specjalne

Nasze przedszkole wspiera dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwoju a także
ze spektrum autyzmu

 Jeżeli poszukują Państwo dla swojego dziecka bezpiecznego i przyjaznego miejsca, gdzie wśród rówieśników mogłoby się uczyć i bawić, zapraszamy do naszego
przedszkola.

Nasze placówka wspiera dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz
opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (WWR).

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych podopiecznych w przedszkolu organizowane są zajęcia z doświadczonymi specjalistami / terapeutami:

  • neurologopedą
  • psychologiem
  • pedagogiem specjalnym / oligofrenopedagogiem
  • tyflopedagogiem
  • surdopedagogiem
  • trenerem umiejętności społecznych
  • terapeutą integracji sensorycznej.

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zwolnione są z wszelkich opłat!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!