Edukacja zdrowotna

Edukacja zdrowotna w Przedszkolu „Słoneczko” pod patronatem MCZ w Lubinie

Od ponad 100 lat jednym z zadań instytucji oświatowych jest udział w przygotowaniu dzieci i młodzieży do dbałości o zdrowie własne i innych ludzi. Te działania określamy edukacją zdrowotną.

Na szkole, przedszkolu, obok rodziny, spoczywa odpowiedzialność za prowadzenie i efekty edukacji zdrowotnej, gdyż każde dziecko ma do niej prawo.

Nasze przedszkole postanowiło od najmłodszych lat edukować swoich podopiecznych dzięki współpracy z Miedziowym Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie.

Wiek przedszkolny jest tym okresem w życiu człowieka, w którym najtrwalej kształtuje się aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. W tym okresie dziecko potrzebuje ruchu, który jest dla niego naturalną potrzebą fizjologiczną. Chodzi więc o to, aby pielęgnować i podtrzymywać jego naturalne formy, a jednocześnie sterować rozwojem cech motoryki i rozwijać umiejętności ruchowe.

Edukacja zdrowotna to nie tylko przekazywanie wiedzy o tym, co jest korzystne lub szkodliwe dla zdrowia, lecz również rozwijanie umiejętności, a także nawyków, które pomogą skutecznie wykorzystywać tę wiedzę. Należy więc stworzyć dzieciom sposobność do ukształtowania postaw i wartości, które ułatwiają im dokonywanie wyborów, mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia i zdrowia.

Cele ogólne edukacji zdrowotnej:

 •  zwiększenie wiedzy i świadomości znaczenia zdrowia i czynników je warunkujących; uznanie zdrowia za wartość,
 •  kształtowanie odpowiednich przekonań i postaw wobec różnych kwestii związanych ze zdrowiem i chorobą,
 •  kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych,
 • rozwijanie umiejętności związanych ze zdrowiem fizycznym i umiejętności  psychospołecznych (życiowych).

Cele edukacji zdrowotnej w naszym przedszkolu:
Udzielanie uczniom pomocy w:

 • poznawaniu siebie,
 • zrozumieniu, czym jest zdrowie, od czego zależy, dlaczego i jak należy o nie dbać,
 • rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi
 • wzmacnianiu poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości,
 • rozwijaniu umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających dobremu samopoczuciu i pozytywnej adaptacji do zadań i wyzwań codziennego życia,
 • przygotowaniu się do uczestnictwa w działaniach na rzecz zdrowia i tworzenia zdrowego środowiska w domu, szkole, miejscu pracy, społeczności lokalnej

Główne obszary tematyczne edukacji zdrowotnej:

 • Higiena osobista i otoczenia.
 • Bezpieczeństwo w życiu codziennym, zapobieganie urazom, pierwsza pomoc.
 • Aktywność fizyczna.
 • Zdrowe odżywianie.
 • Zdrowie psychospołeczne.
 • Edukacja seksualna.
 • Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród uczniów.
 • Profilaktyka uzależnień.