Oferta edukacyjna

Zapewniamy dzieciom domową atmosferę, dajemy poczucie bezpieczeństwa,          wspomagamy ich rozwój tak, aby z bagażem przydatnych umiejętności,
zdobytych doświadczeń i przeżyć oraz rozwijanych umiejętności
mogły w przyszłości rozpocząć naukę w szkole.

Praca z dziećmi w naszym przedszkolu opiera się na:

 • podstawie programowej wychowania przedszkolnego Ministra Edukacji Narodowej, która wyznacza obowiązujące kierunki działań nauczyciela
  zmierzające do opanowania przez dzieci potrzebnych umiejętności, warunkujących powodzenie w szkole;
 • programie edukacyjnym MAC Edukacja, a celem jego  jest aktywność dziecka we wszystkich możliwych formach, której właściwością jest działanie
  zmierzającedo poznania samego siebie, własnych możliwości, otoczenia
  społeczno-przyrodniczego, relacji z innymi, jak również dążenia do wzrastającej samodzielności;
 • programie edukacyjnym „Dziecięca matematyka”, którego celem jest
  wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci oraz bardzo dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Oferujemy:

 • bardzo dobrą opiekę nad dzieckiem,
 • zajęcia edukacyjne realizujące podstawę programową MEN,
 • doskonałe przygotowanie do szkoły,
 • bogaty repertuar uroczystości,
 • wycieczki, spacery,
 • wyjścia do kina,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • szeroką gamę zajęć dodatkowych w tym:
  • zajęcia z języka angielskiego (codziennie),
  • gimnastykę twórczą,
  • gimnastykę korekcyjną,
  • zajęcia plastyczno-manualne,
  • zajęcia przyrodnicze w terenie,
  • zajęcia matematyczne,
  • zajęcia logopedyczne,
  • zajęcia muzyczno- ruchowe,
  • bajkoterapię,
  • pedagogikę zabawy Klanza,
  • zabawy rozluźniające i wyciszające,
  • teatrzyki,
  • koncerty muzyczne,
  • warsztaty artystyczne,
  • naukę tańca,
  • karate.

Dzieci,  które pierwszy raz przekraczają mury przedszkola
mają możliwość uczestniczenia wraz z rodzicami w dniach otwartych,
organizowanych co roku w czerwcu i sierpniu. Zwiedzają wówczas przedszkole,
poznają panie, uczestniczą   we wspólnych zabawach i zajęciach artystycznych.

W naszym przedszkolu każde dziecko miło, aktywnie spędza czas i nigdy się nie nudzi!