Oferta edukacyjna

Zapewniamy dzieciom domową atmosferę, dajemy poczucie bezpieczeństwa,          wspomagamy ich rozwój tak, aby z bagażem przydatnych umiejętności,
zdobytych doświadczeń i przeżyć oraz rozwijanych umiejętności
mogły w przyszłości rozpocząć naukę w szkole.

Praca z dziećmi w naszym przedszkolu opiera się na:

 • podstawie programowej wychowania przedszkolnego Ministra Edukacji Narodowej, która wyznacza obowiązujące kierunki działań nauczyciela
  zmierzające do opanowania przez dzieci potrzebnych umiejętności, warunkujących powodzenie w szkole;
 • programie edukacyjnym MAC Edukacja, a celem jego  jest aktywność dziecka we wszystkich możliwych formach, której właściwością jest działanie
  zmierzającedo poznania samego siebie, własnych możliwości, otoczenia
  społeczno-przyrodniczego, relacji z innymi, jak również dążenia do wzrastającej samodzielności;
 • programie edukacyjnym „Dziecięca matematyka”, którego celem jest
  wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci oraz bardzo dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Oferujemy:

 • Opiekę i edukację w miłej, przyjaznej, domowej atmosferze
 • Doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • Zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową MEN
 • Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 6-latków
 • Nowoczesne metody pracy z dziećmi
 • Opiekę nad dziećmi przez cały rok kalendarzowy
 • Przestronne, nowoczesne sale dydaktyczne
 • Zajęcia z terapeutami: logopedą, terapeutą ręki, trenerem grafomotoryki,
  terapeutą pedagogicznym, arteterapeutą, oligofrenopedagogiem
 • Bogaty wachlarz zajęć dodatkowych:
   • zajęcia z języka angielskiego
   • zajęcia z języka hiszpańskiego
   • zajęcia taneczno-rozwojowe
   • zajęcia logopedyczne
   • zajęcia logorytmiczne
   • zajęcia plastyczno-manualne
   • zajęcia przyrodnicze w terenie
   • zajęcia matematyczne
   • zajęcia z robotyki
   • dogoterapia
   • teatrzyki
   • koncerty muzyczne
   • warsztaty artystyczne

Dzieci,  które pierwszy raz przekraczają mury przedszkola
mają możliwość uczestniczenia wraz z rodzicami w dniach otwartych,
organizowanych co roku w czerwcu i sierpniu. Zwiedzają wówczas przedszkole,
poznają panie, uczestniczą   we wspólnych zabawach i zajęciach artystycznych.

W naszym przedszkolu każde dziecko miło, aktywnie spędza czas i nigdy się nie nudzi