Archiwum miesiąca: luty 2021

Konkurs na ozdobę wielkanocną

Drogie Przedszkolaki!

Z wielką radością zapraszamy Was do udziału w konkursie
na ozdobę wielkanocną!

Regulamin

1.PRZEPISY OGÓLNE

1.1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie ozdoby wielkanocnej, która formą
i materiałem użytym do jej wykończenia nawiąże do tradycji własnoręcznego przygotowania ozdób przy użyciu naturalnych materiałów: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, krepa, wstążka, wydmuszki, bibuła itd.

1.2. Celem konkursu jest:

1) Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;

2) Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia ozdób w obrzędowości ludowej;

3) Stworzenie okazji do zaprezentowanie przez dzieci własnych pomysłów
i technik wykonania ozdób wielkanocnych oraz form jej zdobienia;

4) Rozbudzanie inwencji twórczej;

5) Integracja dzieci i rodziców.

2. ZASADY KONKURSU

2.1. Ozdoby do konkursu mogą zgłaszać dzieci uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Lubinie.

2.2. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

2.3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa
w terminie do 12 marca 2021r.

2.4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 marca 2021r.

2.5. Prace dopuszczone do udziału w konkursie zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Przedszkola.

2.6. Oceny prac dokona jury powołane przez Przedszkole. Komisja Konkursowa oceniając ozdoby będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

1) różnorodność użytych materiałów tworzących ozdoby,

2) tradycyjne techniki tworzenia motywów tworzących ozdoby,

3) walory estetyczne (kompozycja, dobór barw, architektura bryły),

4) nawiązanie do tradycyjnych ozdób  wielkanocnych,

5) zgodność z tematem,

6) samodzielność.

Decyzje jury będą ostateczne.

2.7. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

2.8. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności: gotowe ozdoby, wykonane ze sztucznych gotowych materiałów i elementów ozdobnych,

2.9. Prace powinny być oznaczone metryczką mocno przytwierdzoną do ozdoby z imieniem i nazwiskiem dziecka, wiekiem i nazwą grupy.

3. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

3.1. W konkursie zostaną przyznane dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu w 2 kategoriach wiekowych (2,5-4 lata i 5-6 lat). 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

4.2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

4.3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora a wszelkie decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.

 

Zapraszamy !

Walentynki w grupie Zima

Walentynki w grupie Jesień

Bal karnawałowy w grupach Tuptusie i Zdobywcy

Linki do filmów:

https://www.facebook.com/sloneczkolubinbudowniczych/videos/pcb.1866624680162777/121853219813973

https://www.facebook.com/sloneczkolubinbudowniczych/videos/pcb.1866624680162777/1319983751698713

Bal karnawałowy w grupach Jesień i Zima

 

Link do filmu:

https://www.facebook.com/sloneczkolubin/videos/838062880076617

Bal karnawałowy w grupach Wiosna i Lato

Link do filmu:

https://www.facebook.com/sloneczkolubin/videos/805726593621276

Ważna informacja!

Drodzy Rodzice!
Informujemy, że od dnia  08.02.2021r. (poniedziałek)
Rodzice wraz z dziećmi będą mogli wejść do strefy dla rodziców (szatnia),
zachowując wszelkie środki ostrożności (maseczka, rękawiczki
lub dezynfekcja rąk, odpowiedni dystans społeczny).
W przedszkolu w jednym czasie może przebywać troje opiekunów z dziećmi.
Prosimy aby ograniczyć czas przebywania w przedszkolu do minimum.