Dzienne archiwum: 21 października 2019

Konkurs ,,W karinie bajek”

KONKURS

W KRAINIE BAJEK

Cele konkursu:
rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci,
pobudzanie aktywności twórczej u dzieci,
rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci,

Regulamin

Zapraszamy dzieci z naszego przedszkola do udziału w konkursie plastycznym, o tematyce ulubionych bajek dla dzieci. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 2,5-6 lat. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Każde dziecko może zgłosić jedną pracę wykonaną samodzielnie z niewielką pomocą rodzica. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:

I kategoria – od 2,5 – 4 lat
II kategoria – od 5 – 6 lat

Wymagany format:

A3 (297x420mm)

Pracę należy opisać w następujący sposób:

1. Imię i nazwisko dziecka.
2. Wiek dziecka.
3. Nazwa grupy przedszkolnej.
4. Tytuł bajki.

Termin składania prac:

Do 31 października 2019 r. (u wychowawcy grupy)

Komisja konkursowa i nagrody:

1. Jury konkursu (wychowawcy grup) dokona oceny
i wybierze wyróżniające się prace.

2. Z każdej kategorii zostaną wybrane trzy pierwsze miejsca (I, II, III),
które będą nagrodzone dyplomami i upominkami.

Ogłoszenie zwycięzców nastąpi

5 listopada 2019 r. podczas uroczystości

Międzynarodowego Dnia Bajek

w naszym przedszkolu.