Ważna informacja

 Informujemy, że ferie zimowe w naszym przedszkolu
będą w terminie 10-24.02.2020r.
W zw
iązku z planowaniem żywienia w przedszkolu
w tym czasie 
prosimy o deklarowanie i wpisanie na listy u pań w grupach
dzieci obecnych
w tych dniach w przedszkolu
w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 31.01.2020r.