Płatność za przedszkole w miesiącu kwietniu

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że płatność za przedszkole w miesiącu kwietniu
wynosi 50% stawki miesięcznego czesnego.
Rozliczenia za miesiąc marzec 2020r. będą dokonywane
w okresie rozliczeniowym po powrocie do pełnego
funkcjonowania naszej placówki.

Życzymy Państwu dużo zdrowia.