Czerwiec

Informujemy, że płatność za przedszkole w miesiącu
czerwcu wynosi 100% stawki miesięcznego czesnego.
W tym miesiącu będą dokonywane rozliczenia
za miesiąc marzec 2020r.

———————————————————-

Uprzejmie prosimy aby do dnia
15.06.2020r. (poniedziałek)
zadeklarować osobiście lub telefonicznie
obecność dziecka w przedszkolu
podczas wakacji.

———————————————————-

Informujemy, że dnia 12.06.2020r. (piątek),
po uroczystości Bożego Ciała,
przedszkole będzie nieczynne.

———————————————————-