Wakacje w przedszkolu – ważna informacja dla Rodziców

 Drodzy Rodzice!
Uprzejmie prosimy o deklarowanie obecności dziecka
w przedszkolu podczas wakacji u wychowawczyń
w grupach w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
14.06.2021r.(piątek).