Praca plastyczna pt.”sygnalizacja świetlna” w wykonaniu gr. Jesień