Praca plastyczna pt.: ,,Leśne stworki” w grupie Lato