Konkurs plastyczny pt.: ,,W krainie bajek”

KONKURS

W KRAINIE BAJEK

Cele konkursu:
rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci,
pobudzanie aktywności twórczej u dzieci,
rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci,

Regulamin

Zapraszamy dzieci z naszego przedszkola do udziału w konkursie plastycznym, o tematyce ulubionych bajek dla dzieci. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 2,5-6 lat. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Każde dziecko może zgłosić jedną pracę wykonaną samodzielnie z niewielką pomocą rodzica. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:

I kategoria – od 2,5 – 4 lat
II kategoria – od 5 – 6 lat

Wymagany format:

A3 (297x420mm)

Pracę należy opisać w następujący sposób:

1.Imię i nazwisko dziecka.
2.Wiek dziecka.
3.Nazwa grupy przedszkolnej.
4.Tytuł bajki.

Termin składania prac:

Do 03 listopada 2021 r. (u wychowawcy grupy)

Komisja konkursowa i nagrody:

1.Jury konkursu (wychowawcy grup) dokona oceny
i wybierze wyróżniające się prace.

2.Z każdej kategorii zostaną wybrane trzy pierwsze miejsca (I, II, III),
które będą nagrodzone dyplomami i upominkami.

Ogłoszenie zwycięzców nastąpi
5 listopada 2021r. podczas uroczystości
Międzynarodowego Dnia Bajek
w naszym przedszkolu.