Dyżur opiekuńczo-wychowawczy dnia 12.11.2012r.

Informujemy, że dnia 12.11.2021 (piątek)  zaplanowany jest
dyżur opiekuńczo-wychowawczy.
Tego dnia przedszkole będzie czynne w godz. 7:00 – 15:30.
Prosimy o deklarowanie obecności dzieci w tym dniu
u wychowawczyń w grupach w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 05.11.2021r.,
celem zaplanowania odpowiedniej
organizacji pracy przedszkola i Bistro.