Realizacja projektu edukacyjnego “Mały miś w świecie wielkiej literatury” w gr. Wiosna