Teatrzyk Edukacyjny pt. “Zapasy wiewiórki Basi, czyli pierwszy dzień jesieni”