Rekrutacja zewnętrzna na rok szkolny 2022/2023

Prowadzi zapisy dzieci w wieku
od 2,5 do 6 lat
na rok szkolny 2022/2023.

Drodzy Rodzice!
Czy chcecie, aby Wasze dziecko twórczo i atrakcyjnie spędzało czas, rozwijało swoje zainteresowania oraz było doskonale przygotowane do podjęcia nauki w szkole? Jeśli tak to zapraszamy do naszego przedszkola!!!

Od 01.03.2022r. rozpoczynamy rekrutację
na rok szkolny 2022/2023.

Oferujemy:
– niskie czesne – 310zł / m-c,
– wykwalifikowana kadra dydaktyczna i terapeutyczna,
– godziny otwarcia: 6:30-17:00
* istnieje możliwość przyjęcia dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w placówce przy ul. Budowniczych LGOM 61 j
* dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zwolnione są
z bieżących opłat

Zapewniamy:
-Opiekę i edukację w miłej, przyjaznej atmosferze
-Doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
-Zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową MEN
-Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 6-latków (zerówka)
-Zajęcia z języka angielskiego i hiszpańskiego, taneczno-rozwojowe, logopedię, robotyki
-Zajęcia przyrodnicze w terenie, matematyczne
-Warsztaty, koncerty, teatrzyki
-Nowoczesne metody pracy z dziećmi
-Opiekę nad dziećmi przez cały rok kalendarzowy
-Zajęcia z terapeutami: neurologopedą, logopedą, terapeutą ręki, trenerem grafomotoryki, terapeutą pedagogicznym, arteterapeutą,
oligofrenopedagogiem, fizjoterapeutą, terapeutą SI i WWRD

Szczegółowe informacje dostępne
bezpośrednio w naszej placówce przy ulicy Budowniczych LGOM 61 j
na stronie internetowej
www.sloneczkolubin.pl, Fb
lub pod numerami telefonu:

695-874-063,  693 196 256