,,Autyzm – jestem blisko was” – konkurs plastyczny

Autyzm-jestem blisko Was – Konkurs plastyczny

Drogie Przedszkolaki!

Z wielką radością zapraszamy Was do udziału
w konkursie pt. „Autyzm – jestem obok was

Cele konkursu:

 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej dziecka,
 • rozwijanie świadomości czym jest autyzm,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • stwarzanie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

 Regulamin

 • Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 2,5 – 6 lat,
 • Każdy uczestnik konkursu dostarcza wyłącznie jedną pracę plastyczną,
 • Praca może być wykonana z dowolnych materiałów, zgodnie z inwencją twórczą dziecka i rodzica,
 • Prace konkursowe należy dostarczyć wychowawcom grup do 29.03.2022 roku,
 • Każda praca powinna zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem dziecka, które wykonało pracę,
 • Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

 Przy ocenie prac jury konkursu będzie brało pod uwagę następujące kryteria:

 • zgodność tematyki z hasłem przewodnim konkursu,
 • estetykę wykonania pracy,
 • kreatywność,
 • wkład własny dziecka w wykonaną pracę,

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:

 • I kategoria – od 2,5 – 4 lat
 • II kategoria – od 5 – 6 lat

Rozstrzygnięcie konkursu

01 kwietnia 2022 roku podczas obchodów

Światowego Dnia Świadomości Autyzmu