Prelekcja pt. ” Bezpieczeństwo uczniów w przedszkolu i poza nim”