Polska moja Ojczyzna. Zajęcia wg M. Montessori. gr. lato