Konkurs na najpiękniejszą ozdobę choinkową

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia.
Ubieranie choinki to jedna z najpiękniejszych tradycji świątecznych.
Każdemu z nas trudno sobie wyobrazić święta bez dekorowania
i ubierania świątecznego drzewka .
Drogie Przedszkolaki!
Z wielką radością zapraszamy Was do udziału
w konkursie na najpiękniejszą ozdobę choinkową!

Cele konkursu:
rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej dziecka,
rozwijanie wrażliwości estetycznej,
stwarzanie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,
powrót do tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych,
umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia,

Regulamin:
Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 2,5 – 6 lat,
Każdy uczestnik konkursu dostarcza wyłącznie jedną ozdobę choinkową.
Ozdoba choinkowa może być wykonana z dowolnych materiałów, zgodnie z inwencją twórczą dziecka i rodzica,
Ozdoba choinkowa nie może być kupiona, ale własnoręcznie wykonana,
Prace konkursowe należy dostarczyć wychowawcom grup do
12 grudnia 2022 roku,
Każda praca powinna zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem dziecka, które wykonało ozdobę,
Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

Przy ocenie prac jury konkursu będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
zgodność tematyki z hasłem przewodnim konkursu,
estetykę wykonania pracy,
kreatywność,
wkład własny dziecka w wykonaną pracę,

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
I kategoria – od 2,5 – 4 lat
II kategoria – od 5 – 6 lat
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 22 grudnia 2022r. podczas spotkania wigilijnego.