Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Lubinie prowadzi zapisy dzieci w wieku
od 2,5 do 6 lat na rok szkolny 2023/2024.

Drodzy Rodzice!
Czy chcecie, aby Wasze dziecko twórczo i atrakcyjnie spędzało czas, rozwijało swoje    zainteresowania oraz było doskonale przygotowane do podjęcia nauki w szkole? Zapraszamy do naszego przedszkola!!!

Od 01.03.2023r. (środa) rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2023/2024.

Koszt pobytu w przedszkolu:
– opłata wpisowa 200 zł.
– czesne 400 zł.
– dzienne wyżywienie 13 zł. i 15 zł. specjalna dieta.

Zapewniamy:
Opiekę i edukację w miłej, przyjaznej atmosferze
Doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
Zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową MEN
Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 6-latków (zerówka)
Zajęcia z języka angielskiego i hiszpańskiego, robotyki,
taneczno-rozwojowe, logopedyczne
Warsztaty, koncerty, teatrzyki
Nowoczesne metody pracy z dziećmi
Opiekę nad dziećmi przez cały rok kalendarzowy
Zajęcia z terapeutami: neurologopedą, logopedą, terapeutą ręki, trenerem
grafomotoryki, terapeutą pedagogicznym, arteterapeutą,
pedagogiem specjalnym, fizjoterapeutą, terapeutą SI i WWRD

* istnieje możliwość przyjęcia dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego w placówce przy ul. Budowniczych LGOM 61 j

Szczegółowe informacje dostępne
bezpośrednio w naszej placówce przy ulicy Górniczej 2a/1,
na stronie internetowej: www.sloneczkolubin.pl, Fb
lub pod numerami telefonu 695-874-063,  605-486-887