Rekrutacja 2024/2025

Prowadzi zapisy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
na rok szkolny 2024/2025

  Drodzy Rodzice!

Czy chcecie, aby Wasze dziecko twórczo i atrakcyjnie spędzało czas, rozwijało swoje zainteresowania oraz było doskonale przygotowane do podjęcia nauki w szkole? Zapraszamy do naszego przedszkola!!!

Od 19.02.2024r. (poniedziałek) rozpoczynamy rekrutację
na rok szkolny 2024/2025. 

Koszt pobytu w przedszkolu:
– opłata wpisowa 200 zł.
– czesne 450 zł.
– dzienne wyżywienie 15 zł. i  17 zł. specjalna.

Zapewniamy:

 • Opiekę i edukację w miłej, przyjaznej atmosferze
 • Doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • Zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową MEN
 • Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 6-latków (zerówka)
 • Zajęcia z języka angielskiego i hiszpańskiego, robotyki,
  taneczno-rozwojowe, jogi, zumby, sensoplastyki
 • Warsztaty, koncerty, teatrzyki
 • Nowoczesne metody pracy z dziećmi
 • Opiekę nad dziećmi przez cały rok kalendarzowy
 • Zajęcia z terapeutami: neurologopedą, logopedą, terapeutą ręki, trenerem grafomotoryki, terapeutą pedagogicznym, arteterapeutą, pedagogiem specjalnym, fizjoterapeutą, terapeutą SI i WWRD 

  * istnieje możliwość przyjęcia dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w placówce przy ul. Budowniczych LGOM 61 j

Szczegółowe informacje dostępne
bezpośrednio w naszej placówce przy ulicy Budowniczych LGOM 61 j
na stronie internetowej www.sloneczkolubin.pl, Fb
lub pod numerami telefonu

693-196-256, 519-128-988,
695-874-063