Dla bezpieczeństwa

Drogi Rodzicu!

Przed wejściem do przedszkola koniecznie zdezynfekuj ręce
płynem znajdującym się w przedsionku.
Koniecznie załóż maskę i rękawiczki, nie ściągaj ich
przez cały czas pobytu w przedszkolu.
Ogranicz czas przebywania w przedszkolu do minimum.
W przedszkolu w jednym czasie może przebywać
jeden opiekun z dzieckiem.