Praca plastyczna “Figury geometryczne” w grupie Zima