Informacja dla rodziców dzieci 7-letnich

Rodzice dzieci 7-letnich!
Na prośbę dyrektorów szkół podstawowych przypominamy,
że rekrutacja do szkół trwa do 15.03.2024r (piątek).
W przypadku wyboru innej szkoły niż rejonowa należy dostarczyć taką informację
do szkoły rejonowej.