Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE “SŁONECZKO”
Prowadzi zapisy dzieci w wieku 2.5 do 6 lat,  oraz dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od 3 do 8 lat na rok szkolny 2021/2022.

Drodzy Rodzice!

Jeśli chcecie, aby Wasze dziecko twórczo i atrakcyjnie spędzało czas, rozwijało swoje zainteresowania oraz było doskonale przygotowane do podjęcia nauki w szkole,
zapraszamy do naszego przedszkola!!!

Od 01.03.2021r. rozpoczynamy rekrutację

na rok szkolny 2021/2022.

niskie czesne
– wykwalifikowana kadra dydaktyczna i terapeutyczna,
– godziny otwarcia: 6:30-17:00
*dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zwolnione są
z wszelkich opłat.

Oferujemy:

 • Opiekę i edukację w miłej, przyjaznej, domowej atmosferze
 • Doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • Zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową MEN
 • Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 6-latków (zerówka)
 • Nowoczesne metody pracy z dziećmi
 • Opiekę nad dziećmi przez cały rok kalendarzowy
 • Przestronne, nowoczesne sale dydaktyczne
 • Profesjonalną opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi
  ( autyzm, Zespół Downa, afazja)
 • Bogaty wachlarz zajęć dodatkowych:
   • zajęcia z języka angielskiego
   • zajęcia z języka hiszpańskiego
   • zajęcia taneczno-rozwojowe
   • zajęcia logopedyczne
   • zajęcia logorytmiczne
   • zajęcia plastyczno-manualne
   • zajęcia przyrodnicze w terenie
   • zajęcia matematyczne
   • zajęcia logorytmiczne
   • zajęcia z robotyki
   • dogoterapię
   • teatrzyki, koncerty muzyczne
   • warsztaty artystyczne

Zapewniamy:

 • Zajęcia z psychologiem
 • Zajęcia z pedagogiem
 • Zajęcia z neurologopedą
 • Zajęcia z terapeutą integracji sensorycznej
 • Zajęcia z surdopedagogiem
 • Zajęcia z tyflopedagogiem
 • trening umiejętności społecznych

Szczegółowe informacje dostępne bezpośrednio w naszej placówce
przy ul. Budowniczych LGOM 61j,k w Lubinie,
na stronie internetowej sloneczkolubin.pl  , Fb
lub pod numerami telefonu
  695-874-063, 601-302-052