Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE “SŁONECZKO”
Prowadzi zapisy dzieci w wieku 2.5 do 6 lat,

Drodzy Rodzice!

Jeśli chcecie, aby Wasze dziecko twórczo i atrakcyjnie spędzało czas, rozwijało swoje zainteresowania oraz było doskonale przygotowane do podjęcia nauki w szkole,
zapraszamy do naszego przedszkola!!!

Od 01.03.2021r. rozpoczynamy rekrutację

na rok szkolny 2021/2022.

– niskie czesne,
– wykwalifikowana kadra dydaktyczna i terapeutyczna,
– godziny otwarcia: 6:30-17:00

OFERUJEMY:

  • Opiekę i edukację w miłej, przyjaznej atmosferze
  • Doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i terapeutyczną
  • Zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową MEN
  • Roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 6-latków (zerówka)
  • Zajęcia dodatkowe: język angielski, język hiszpański, logorytmikę, zajęcia taneczno-rozwojowe, logopedię, robotykę, zajęcia przyrodnicze w terenie
  • Warsztaty, koncerty, teatrzyki
  • Nowoczesne metody pracy z dziećmi
  • Opiekę nad dziećmi przez cały rok kalendarzowy
  • Zajęcia z terapeutami: logopedą, terapeutą ręki, trenerem grafomotoryki, terapeutą pedagogicznym, arteterapeutą, oligofrenopedagogiem

Szczegółowe informacje dostępne bezpośrednio w naszej placówce
przy ul. Górniczej 2a/1
,
na stronie internetowej sloneczkolubin.pl  , Fb
lub pod numerami telefonu
695-874-063, (76) 751-15-38